БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪНШНА РЕКЛАМА

Без категория

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪНШНА РЕКЛАМА -13.03.2019

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪНШНА РЕКЛАМА -13.03.2019...

Без категория

ПОКАНА за ОС на 13.03.2019

ПОКАНА Сдружение „Българска асоциация за външна реклама“  свиква ОБЩО...

Без категория

РЕШЕНИЯ НА ОС НА БАВР ОТ 12.12.2017

Приема отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2016 г. и...

Без категория

РЕШЕНИЯ НА ОС НА БАВР ОТ 6.12.2016

По т.1: Общото събрание РЕШИ:– приема с пълно мнозинство отчета на...

Без категория

ПОКАНА за ОС на 06.12.2016

ПОКАНА Управителният съвет на Българска асоциация за външна реклама свиква...

Без категория

ПОКАНА за ИЗВЪНРЕДНО ОС на 27.01.2016

ПОКАНА Управителният съвет на Сдружение „Българска асоциация за външна...

Без категория

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАВР ОТ 29.10.2015 Г.

По т.1. Приема отчета на Управителния съвет за 2014 г. и освобождава от...

Без категория

ОБЩО СЪБРАНИЕ на 29.10.2015

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел„ Българска асоциация...

Без категория

РЕШЕНИЯ НА ОС НА БАВР ОТ 16.10.2014

РЕШЕНИЯ  НА  ОБОЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАВР ОТ 16.10.2014 г. С ДНЕВЕН РЕД: Отчет на...