OUTDOOR ADVERTISING ASSOCIATION OF BULGARIA

Без категория

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪШНА РЕКЛАМА -13.03.2019

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪШНА РЕКЛАМА -13.03.2019...

20.04.2019

Read More

Без категория

ПОКАНА за ОС на 13.03.2019

ПОКАНА Сдружение „Българска асоциация за външна реклама“  свиква ОБЩО...

20.04.2019

Read More

Без категория

РЕШЕНИЯ НА ОС НА БАВР ОТ 12.12.2017

Приема отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2016 г. и...

20.04.2019

Read More

Без категория

РЕШЕНИЯ НА ОС НА БАВР ОТ 6.12.2016

По т.1: Общото събрание РЕШИ:– приема с пълно мнозинство отчета на...

20.04.2019

Read More

Без категория

ПОКАНА за ОС на 06.12.2016

ПОКАНА Управителният съвет на Българска асоциация за външна реклама свиква...

20.04.2019

Read More

Без категория

ПОКАНА за ИЗВЪНРЕДНО ОС на 27.01.2016

ПОКАНА Управителният съвет на Сдружение „Българска асоциация за външна...

19.04.2019

Read More

Без категория

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАВР ОТ 29.10.2015 Г.

По т.1. Приема отчета на Управителния съвет за 2014 г. и освобождава от...

27.06.2016

Read More

Без категория

ОБЩО СЪБРАНИЕ на 29.10.2015

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел„ Българска асоциация...

27.06.2016

Read More

Без категория

РЕШЕНИЯ НА ОС НА БАВР ОТ 16.10.2014

РЕШЕНИЯ  НА  ОБОЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАВР ОТ 16.10.2014 г. С ДНЕВЕН РЕД: Отчет на...

24.06.2016

Read More