OUTDOOR ADVERTISING ASSOCIATION OF BULGARIA

Contact Us

Свържете се с нас

Българска асоциация за външна реклама

ул. “Проф.Фритьоф Нансен“ 37 А,
ет.2, офис 2,
София 1000

Телефон: + 359 2 980 32 02

Основен: office@oaab.org
Секретар: secretary@oaab.org