OUTDOOR ADVERTISING ASSOCIATION OF BULGARIA

June, 2016 Archive

Без категория

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАВР ОТ 29.10.2015 Г.

По т.1. Приема отчета на Управителния съвет за 2014 г. и освобождава от...

27.06.2016

Read More

Без категория

ОБЩО СЪБРАНИЕ на 29.10.2015

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел„ Българска асоциация...

27.06.2016

Read More

Без категория

РЕШЕНИЯ НА ОС НА БАВР ОТ 16.10.2014

РЕШЕНИЯ  НА  ОБОЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАВР ОТ 16.10.2014 г. С ДНЕВЕН РЕД: Отчет на...

24.06.2016

Read More

Без категория

ПОКАНА за ОС на 16.10.2014

ПОКАНА Управителният съвет на Българска асоциация за външна реклама свиква...

24.06.2016

Read More

Без категория

РЕШЕНИЯ НА УС ОТ 24.04.2014

Да се депозира писмо до Кмета на СО г-жа Йорданка Фандъкова с копие до...

24.06.2016

Read More