БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪНШНА РЕКЛАМА

юни, 2016 Archive

Без категория

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАВР ОТ 29.10.2015 Г.

По т.1. Приема отчета на Управителния съвет за 2014 г. и освобождава от...

Без категория

ОБЩО СЪБРАНИЕ на 29.10.2015

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел„ Българска асоциация...

Без категория

РЕШЕНИЯ НА ОС НА БАВР ОТ 16.10.2014

РЕШЕНИЯ  НА  ОБОЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАВР ОТ 16.10.2014 г. С ДНЕВЕН РЕД: Отчет на...

Без категория

ПОКАНА за ОС на 16.10.2014

ПОКАНА Управителният съвет на Българска асоциация за външна реклама свиква...

Без категория

РЕШЕНИЯ НА УС ОТ 24.04.2014

Да се депозира писмо до Кмета на СО г-жа Йорданка Фандъкова с копие до...