БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪНШНА РЕКЛАМА

Документи

Необходими документи за кандидатстване за членство:

  1. Съдебно решение за регистрация на фирмата.
  2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
  3. Решение на колективния орган за членство в сдружението.В решението се посочва съгласието с Устава и физическото лице, което ще представлява фирмата.
  4. Молба -свободен текст- до УС на БАВР.