БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪНШНА РЕКЛАМА

РЕШЕНИЯ НА ОС НА БАВР ОТ 12.12.2017

20.04.2019

  1. Приема отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2016 г. и освобождава от отговорност УС.
  2. Приема финасовия отчет за 2016 г.
  3. Приема за член на Българска асоциация за външна реклама  фирма Джей Си Деко Имидж АД.
  4. Освобождава Васил Пиралков като член на Управителния съвет поради заболяване.
  5. Избира за член на Управителния съвет г-н Любомир Павлов.
  6. Да бъде променен адресът на седалището на БАВР от „Московска, 3А, район Оборище, София на София, район Триадица, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ 37 А, ет.2, офис 2.
  7. Алианц Банк България АД  да стане обслужваща банка на Сдружение „Българска асоциация за външна реклама“.
  8. Приема проекта за бюджет за 2018 финансова година.
  9. БАВР да подкрепи  представителите на бранша по места с писмени обръщения, мотивирани икономически, към общините  във връзка с предстоящи промени в местното законодателство по отношение на външната реклама

Last modified: 20.04.2019

Comments are closed.