БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪНШНА РЕКЛАМА

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪНШНА РЕКЛАМА -13.03.2019

20.04.2019

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪНШНА РЕКЛАМА -13.03.2019

По т.1: ОС РЕШИ: Приема отчета на Управителния съвет за 2018 г. и освобождава Управителния съвет от отговорност.
По т.2: ОС РЕШИ: Приема финансовия отчет за 2018 г.
По т.3 и 4  няма промени 
По т.5: ОС РЕШИ:

  1. Да бъде обновен сайтът на Сдружението предвид остаряване на софтуера и по-нататъшната му непригодност.
  2. Да бъде увеличен годишният членски внос:  от левов еквивалент на 400/четиристотин/ евро на 450/четиристотин и петдесет/ евро по фиксирания курс на БНБ.
  3. Приема проекто-бюджета за 2019 година.

Last modified: 23.05.2019

Comments are closed.