БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪНШНА РЕКЛАМА

ПОКАНА за ОС на 13.03.2019

20.04.2019

ПОКАНА

Сдружение „Българска асоциация за външна реклама“  свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ

на 13.03.2019 / сряда/ от 11 ч. при следния

ДНЕВЕН РЕД :

  1. Отчет  на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2018 г. и освобождаване от отговорност на УС.
  2. Финансов отчет за 2018 година.
  3. Приемане и отпадане на членове.
  4. Промени в Устава.
  5. Разни

Общото събрание ще се проведе в заседателна зала на офис 2, етаж2, ул.“Проф.Фритьоф Нансен“ 37 А, София.

Last modified: 20.04.2019

Comments are closed.