OUTDOOR ADVERTISING ASSOCIATION OF BULGARIA

РЕШЕНИЯ НА ОС НА БАВР ОТ 6.12.2016

20.04.2019

По т.1: Общото събрание РЕШИ:
– приема с пълно мнозинство отчета на Управителния съвет за 2015 г. и освобождава УС от отговорност.

По т.2:  Общото събрание РЕШИ :
– приема финансовия отчет с пълно мнозинство;
– приема проекто-бюджет за 2017 г.-с пълно мнозинство

По т.3 : Приема с пълно мнозинство  за пълноправни членове на Сдружението фирмите:
-Про Комюникейшънс  ЕООД-Бургас;
– Бултоп Адвъртайзинг ЕООД-София;
-Интерактив Медиа Маркет ЕООД-София;

По т.4:  Общото събрание РЕШИ :
– избира   УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на Сдружението в състав:
– Васил Пиралков
– Теодора Ъндъруд
– Таня Василева
– Милен Попов
– Ангел Станчев

Last modified: Saturday April 20th, 2019

Comments are closed.