OUTDOOR ADVERTISING ASSOCIATION OF BULGARIA

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАВР ОТ 29.10.2015 Г.

27.06.2016

По т.1. Приема отчета на Управителния съвет за 2014 г. и освобождава от отговорност  УС.  Гласуване: 6 гласа „ЗА“.

По т.2. Приема финансовия отчет на УС за 2014 г.Гласуване: 6 гласа „ЗА“.

РЕШЕНИЕ: След опит за набиране на нови членове и преценка на финасовата ситуация, до края на м.ноември 2015 да бъде приет проекта за бюджет за 2016 г. При необходимост-свикване на извънредно ОС. Гласуване: 6 гласа „ЗА“

По т.3.ОС въз основа на Устава на сдружението  РЕШИ:
Фирмите: Ай Ем Комюникейшънс ООД, ЗАК Аутдор ООД, Импресия 2003 ООД, Юнилекс ООД се заличават като членове на БАВР. Гласуване: 6 гласа „ЗА“

По т.5 ОС РЕШИ: Закрива Етичната комисия и прехвърля пълномощията й на Управителния съвет. Гласуване :6 гласа „ЗА“

ОС РЕШИ: Да се прекрати членството на Сдружението във ФЕПЕ Интернешънъл. Гласуване: 6 гласа „ЗА“.

Общото събрание възлага на секретаря да изпрати уведомително писмо до ФЕПЕ  Интернешънъл.

Last modified: Saturday April 20th, 2019

Comments are closed.