OUTDOOR ADVERTISING ASSOCIATION OF BULGARIA

РЕШЕНИЯ НА УС ОТ 24.04.2014

24.06.2016

  1. Да се депозира писмо до Кмета на СО г-жа Йорданка Фандъкова с копие до Главния архитект на СО Петър Диков и арх. Влади Калинов-директор на Дирекция „Общински строителен контрол“ във връзка с порядъка за премахване на РЕ, неотговарящи на законовите изисквания и разпоредби.
  2. Оторизира Председателя  на УС Ангел Станчев да представлява Сдружението на конгреса на ФЕПЕ Интернешънъл във Виена 4-7.06.2014 и да гласува на Общото събрание.

Last modified: Saturday April 20th, 2019

Comments are closed.