OUTDOOR ADVERTISING ASSOCIATION OF BULGARIA

ПОКАНА за ОС на 16.10.2014

24.06.2016

ПОКАНА

Управителният съвет на Българска асоциация за външна реклама свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ

на 16.10.2014 /четвъртък/ в седалището на Сдружението, София, ул.“Московска“ № 3 А, ет. 5 от 14 часа със следния

ДНЕВЕН РЕД

  1. Отчет на управителния съвет за 2013 година и освобождаване от отговорност на УС.
  2. Финансов отчет за 2013 година.
  3. Отчет на делегатите на на БАВР на 55 годишен конгрес на ФЕПЕ Интернешънъл – Виена 2014
  4. Приемане и отпадане на членове.
  5. Промени в устава на Сдружението.
  6. Разни.

Last modified: Saturday April 20th, 2019

Comments are closed.