БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪНШНА РЕКЛАМА

РЕШЕНИЯ НА ОС НА БАВР ОТ 16.10.2014

24.06.2016

РЕШЕНИЯ  НА  ОБОЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАВР ОТ 16.10.2014 г.

С ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет на Управителния съвет за 2013 година и освобождаване от отговорност на УС.
  2. Финансов отчет за 2013 година.
  3. Отчет на делегатите на на БАВР на 55 годишен конгрес на ФЕПЕ Интернешънъл – Виена 2014
  4. Приемане и отпадане на членове.
  5. Промени в устава на Сдружението.
  6. Разни.

По т. 1 ОС РЕШИ: Приема отчета на УС на БАВР и освобождава от отговорност УС.
По т. 2 ОС РЕШИ: Приема финансовия отчет на УС за 2013 г.
             ОС РЕШИ: Приема проекто-бюджета за 2015 г.
По т. 4  ОС РЕШИ: Фирма Кресли Адвъртайзинг  АД отпада от членовете на БАВР, съгласно чл.7, ал.5 на Устава на Сдружението.
По т. 6  ОС РЕШИ: Оторизира Управителния съвет да внесе писмо до гл. архитект на София във връзка с установяване  на необходими отстояния от  установените по схемата за разполагане на РЕ точки и зелени насаждения.

Last modified: 20.04.2019

Comments are closed.